ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 19.00 a 20.30 h
IDIOMES
Dimecres de 18.00 a 19.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 19.30 a 21.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 9.30 a 11.00 h
ACTIVITATS INFANTILS
Dimecres de 18.45 A 20.15 H
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 20.00 a 21.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 10.00 a 12.00 h
IDIOMES
Dimecres d'11.00 a 12.30 h

Pàgines