ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
IDIOMES
Dimarts de 18.00 a 19.30 h
CURA DEL COS
Dimarts 15.15 a 16.15 h
IDIOMES
Dimarts de 9.30 a 11.00 h
CURA DE LA MENT
Dimarts de 19.00 a 20.00 h
IDIOMES
Dimarts de 20.00 a 21.30 h
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dimecres de 18.45 a 20 .15 h
ARTS TÈXTILS
Dimarts de 10.00 a 12.00 h
INFANTILS
Dimarts de 17.30 a 19.00 h

Pàgines