ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
ARTS TÈXTILS
Dijous de 10.00 a 12.00 h
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
DILLUNS DE 18.30 A 20.30
CURA DEL COS
Dilluns 20.00 a 21.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
DILLUNS DE 16.30 A 18.30H
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 19.00 a 21.00 h
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
DILLUNS DE 18.30 A 20.30H
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dilluns de 18.45 a 20.15 h
CURA DEL COS
DILLUNS DE 18.30 A 20.00 H
IDIOMES
Dilluns de 15.00 a 16.30 h
IDIOMES
DILLUNS DE 9.30 A 11.00H

Pàgines