ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
CREIXEMENT PERSONAL
Dilluns de 11.30 a 12.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 15.00 a 16.30 h
IDIOMES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h
ACTIVITATS INFANTILS
Dilluns de 17.30 a 19.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 19.00 a 21.00 h
IDIOMES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h
IDIOMES
Dilluns de 9.30 a 11.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 18.30 a 20.00 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dilluns de 19.00 a 20.00 h
CREIXEMENT PERSONAL
Dilluns de 19.00 a 20.00 h

Pàgines