ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
DIMARTS DE 17.00 A 18.30H
CURA DE LA MENT
Dimarts de 19.00 a 20.00 h
IDIOMES
Dimarts de 19.30 a 21.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
DIMARTS DE 18.30 A 20.00H
ARTS TÈXTILS
Dimarts de 10.00 a 12.00 h
IDIOMES
Dimarts de 20.00 a 21.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimarts de 9.00 a 11.00 h

Pàgines