ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
CURA DEL COS
Dijous de 16.30 a 18.00 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dijous de 17.30 a 19.00 h
BALLS I DANSES
Dijous de 20.00 a 21.30 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Divendres de 9.30 a 11.00 h
CURA DEL COS
Divendres de 18.00 a 19.30 h
ARTS TÈXTILS
Divendres de 19.30 a 21.00 h
BALLS I DANSES
Divendres de 20.15 a 21.45h
IDIOMES
Divendres de 17.30 a 19.00 h
BALLS I DANSES
Dijous de 20.00 a 21.00 h
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dijous de 18.45 a 20.15h

Pàgines