ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 19.30 a 20.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 18.00 a 19.00 H
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 19.00 a 20.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dijous de 19.30 a 21.00 H
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 20.00 a 21.30 h

Pàgines