ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
Dilluns de 19.00 a 20.30 h
GASTRONOMIA
Dimecres de 19.30 a 21.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 17.30 a 19.30
GASTRONOMIA
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Divendres de 19.00 a 20.30 h

Pàgines