ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 9.00 a 10.30 h
GASTRONOMIA
Dimecres de 18.30 a 20.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres 9.30 a 11.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dimecres d' 11.15 a 12.45 h
ACTIVITATS INFANTILS
Dimecres de 18.45 a 20.15 H.
BALLS I DANSES
DImecres de 19.00 a 20.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 19.30 a 21.00 h
IDIOMES
Dimecres de 16.00 a 17.30 h

Pàgines