ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 9.30 a 11.00 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dijous de 17.30 a 19.00 h
GASTRONOMIA
Dijous de 20.00 a 21.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dijous de 19.00 a 20.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 19.00 a 20.30 h
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Divendres de 19.00 a 21.30 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dijous de 9.30 a 11.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dijous 19.15 a 20.45 h

Pàgines