ANGLES PER CONVERSAR AVANCAT

Àmbit: 

IDIOMES

Descripció: 

Curs practic de conversa en angles adrecat a persones amb un nivell mitja-alt (upper intermediate/advanced). Cada sessio se centrara en un tema diferent amb la finalitat d'utilitzar lexics i estructures diverses.

Codi curs: 

20200214

Horari: 

Dijous de 19.30 a 21.00 h

Període: 

Del 5 de marc al 18 de juny

Preu: 

96.75 €

Centre Cívic: