ANGLES PER CONVERSAR INTERMEDI

Àmbit: 

IDIOMES

Descripció: 

Curs practic adrecat a persones amb coneixements d'angles amb un nivel mitja (Pre-Intermediate/Intermediate) capaces de comunicar-se en aquesta llengua.

Codi curs: 

20150100

Horari: 

Dimarts de 18.00 a 19.30 h

Període: 

Del 6 de febrer al 29 de maig

Preu: 

96.75 €

Centre Cívic: