ANGLES PER VIATJAR AVANCAT

Àmbit: 

IDIOMES

Descripció: 

Dirigit a persones que s'expressen en angles amb fluidesa i que volen mantenir el seu nivell a traves de converses, reforcar la gramatica i seguir ampliant el vocabulari adquirit.

Codi curs: 

20149884

Horari: 

Dimecres de 9.30 a 11.00 h

Període: 

Del 4 d'octubre al 20 de desembre

Preu: 

64.5 €

Centre Cívic: