ANGLES PER VIATJAR AVANCAT

Àmbit: 

IDIOMES

Descripció: 

Dirigit a persones que s'expressen en angles amb fluidesa i que volen mantenir el seu nivell a traves de converses, reforcar la gramatica i seguir ampliant el vocabulari adquirit.

Codi curs: 

20200216

Horari: 

Dimecres de 9.30 a 11.00 h

Període: 

Del 4 de marc al 17 de juny

Preu: 

96.75 €

Centre Cívic: