CORAL

Àmbit: 

ACTIVITATS INFANTILS

Descripció: 

Aproparem els infants a la musica a traves de la practica coral, desenvolupant el potencial artistic per mitja de la interpretacio vocal en conjunt

Codi curs: 

20149762

Horari: 

Dimarts de 18.00 a 19.30 H

Període: 

Del 10 d'octubre al 12 de desembre

Preu: 

54 €

Centre Cívic: