EL MON DE LA IL.LUSTRACIO

Àmbit: 

ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS

Descripció: 

A partir d'un text, intentarem crear un mon visual del mateix. Introduccio i practica en crear ambients i en idear personatges. Treballarem tambe el color i les textures.

Codi curs: 

20149775

Horari: 

Dijous de 19.15 a 20.45 h

Període: 

Del 5 d'octubre al 9 de novembre

Preu: 

30 €

Centre Cívic: