FRANCES INICIACIO (CONTINUACIO)

Àmbit: 

IDIOMES

Descripció: 

L'objectiu del curs es l'adquisicio d?un nivell de comunicacio minim en llengua francesa, orientat a l'entorn professional i a la vida quotidiana.

Codi curs: 

20200217

Horari: 

Dimarts de 16.00 a 17.30 h

Període: 

Del 3 de marc al 16 de juny

Preu: 

96.75 €

Centre Cívic: