GUITARRA

Àmbit: 

ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

Descripció: 

Apren les nocions basiques i exercicis per tocar les teves cancons favorites

Codi curs: 

20149806

Horari: 

Dimarts de 18.45 a 20.15 H

Període: 

Del 10 d'octrubre al 12 de desembre

Preu: 

64.5 €

Centre Cívic: