RESTAURACIO DE MOBLES ANTICS

Àmbit: 

ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS

Descripció: 

Les tecniques basiques per recuperar o restaurar allo que el pas del temps ha deixat en els mobles de fusta: desinfectar, decapar, netejar, reparar, vernissar o embellir seran alguns dels passos necessaris per a la restauracio.

Codi curs: 

20200117

Horari: 

Dilluns de 16.30 a 18.30 h

Període: 

Del 2 de marc al 15 de juny

Preu: 

96 €

Centre Cívic: