ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 15.00 a 16.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 18.30 a 20.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 10.00 a 11.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 20.00 a 21.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 19.30 a 20.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 18.30 a 20.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 10.00 a 11.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts d'11.00 a 12.30 i divendres de 9.30 a 11.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 18.30 a 20.00 h

Pàgines