Centre Cívic Llevant

El Centre Cívic Llevant neix el 1988, però inaugura les noves i definitives instal·lacions el juliol de 2010. Aquest nou edifici, situat al rehabilitat mas de l’hort dels Canonges, al barri Horts de Miró, té una superfície de 1.100 m2.

Disposa de despatxos municipals per a entitats i associacions de la zona, aula de restauració i cuina, aula de noves tecnologies, aules de formació, aules d’arts plàstiques i manuals, sala de conferències i sala d’exercici físic.

L’àrea d’influència del Centre Cívic Llevant comprèn la zona d’Horts de Miró, Camí de Valls i Jardins de Reus, amb una població d’uns 18.000 habitants.

* Punt d’informació Municipal* Participació i Ciutadania
* Cursos de l’Agenda d’Activitats* Serveis Socials Municipals
* Desenvolupament d’activitats del Pla Transversal d’Immigració* Zona Wi-Fi
* Espai d'exposicions temporals* Seu d'entitats i associacions

* Associació de veïns Horts de Miró* Associació de veïns Pau Casals
* Associació cultural Dolors Vives i Rodón* Associació de dones del Camí de Valls
* Associació Juvenil Irasshai* Associació de Confraries de Setmana Santa
* Associació Anti Barreres 2AB* Associació Integració Gitana de Reus
* Associació Aspercam-Tea del Camp de Tarragona* Associació de veïns Jardins de Reus
* Associació Excursionista de Catalunya


Activitats

ÀMBIT NOM HORARI PERIODE PREU
GASTRONOMIA
Dimecres de 18.30 a 20.00 h
Del 14 de novembre al 12 de desembre
55.5 €
GASTRONOMIA
Dimarts de 10.00 a 11.30 h
Del 13 de novembre a l'11 de desembre
55.5 €
GASTRONOMIA
Divendres de 19.00 a 21.00 h
Del 16 de novembre al 21 de desembre
55.5 €
GASTRONOMIA
Dilluns de 16.00 a 18.00 h
22 d'octubre
14.8 €
GASTRONOMIA
Dimecres de 10.00 a 12.00 h
14 de novembre
14.8 €
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 9.30 a 11.00 h
Del 10 d'octubre al 30 de gener
92.93 €
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 18.45 a 20 45 h
Del 10 d'octubre al 12 de desembre
58 €
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Divendres de 17.00 a 19.00 h
Del 5 d'octubre al 8 de febrer
87 €
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dijous de 9.30 a 11.30 h
Del 4 d'octubre al 7 de febrer
87 €
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dijous de 19.00 a 20.00 h
Del 4 d'octubre al 7 de febrer
84 €

Pàgines

Pl. de l'Hort dels Canonges, 1
Tel. 977 010 026
Horaris: De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 h