Concurs: Els centres cívics al Facebook!

divendres, 20/12/2013 - 08:13h

El concurs es du a terme a la xarxa social Facebook amb l'objectiu de promoure la participació dels usuaris dels centres cívics. Les fotografies han de tenir com a protagonistes un o més ninotets de la imatge de la Xarxa de Centres Cívics de Reus.BASES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL

 

Els centres cívics al Facebook”

 

 OBJECTIUS

 

En el marc de les activitats dels Centres Cívics de la ciutat de Reus, des de la Regidoria de Participació i Ciutadania s’ha creat el concurs a les xarxes socials “Els centres cívics al Facebook” amb l’objectiu de promoure la participació dels usuaris dels centres cívics.

 

 

BASES GENERALS DEL CONCURS

 

Base 1a.- Objectiu

 

El concurs es du a terme a la xarxa social Facebook.

Les fotografies han de tenir com a protagonistes un o més ninotets de la imatge de la Xarxa de Centres Cívics de Reus.

 

Base 2a.- Condicions de participació

 

Pot participar-hi qualsevol persona que sigui seguidora de la pàgina web: www.facebook.com/centrescivicsreus, titularitat de l’Ajuntament de Reus. L’autor o autora de la fotografia, haurà de ser la mateixa que la penjarà a la pàgina web.

 

Base 3a.- Funcionament del concurs

 

-                     El concurs s’inicia el dia 23 de desembre de 2013 i finalitza el dia 10 de gener de 2014.

-                     Les persones interessades a participar publicaran un màxim de dues fotografies a la pàgina web www.facebook.com/centrescivicsreus. Per fer-ho hauran de ser seguidores de la pàgina, i amb la/les fotografia/es hauran d’indicar el nom de l’autor i el títol.

-                     Hi haurà dos premis, primer premi i segon premi, que seran escollits pel jurat nomenat per aquestes bases.

-                     El veredicte final del concurs es comunicarà mitjançant un missatge directe o un missatge via Facebook a les persones interessades i es publicarà al web i a la pàgina Facebook el dia 10 de gener de 2014.

-                     Els participants es comprometen a cedir amb caràcter no exclusiu els drets d’explotació de les fotos presentades.

-                     L’organització es reserva el dret de retirar les imatges que puguin resultar ofensives o de mal gust per als protagonistes de la imatge, i l’autor es responsabilitzarà d’eventuals reclamacions per drets d’imatge o per qualsevol altra causa.

 

 Base 4a.- Premi i lliurament

 

La Regidoria de Participació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus premiarà als guanyadors amb matrícules gratuïtes als cursos del primer semestre del 2014.

 

Els premis seran:

 

Primer premi: a triar un curs de 20 sessions

Segon premi: a triar monogràfic del semestre

 

Base 5a.- Jurat

 

El jurat estarà format pels directors dels centres cívics de la ciutat i el règim de decisió serà per majoria simple.

 

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, s’elevarà a la regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social que resoldrà sobre la concessió dels premis amb estricta subjecció a l’esmentat veredicte.

 

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

 

Base 6a.- Protecció de dades

 

Les dades personals dels concursants s’acullen a les condicions de protecció de dades que regeix la plataforma Facebook en què es vehicula el concurs.

 

Així mateix, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran a un fitxer amb finalitats relacionades amb la convocatòria, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. Els concursants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça Mercadal, 1.

 

Base 7a.- Acceptació de les bases

 

 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri de la Regidoria de Participació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors.

best Running shoesnike charles barkley sneakers for sale cheap