logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Sala gran amb una columna al mig, i la paret del fons, és una vidriera de vidres opacs.

Aula centres obert

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 15

Centre Cívic Mestral


Sala quadrada petita, amb butaquetes als costats de les parets, envoltant la sala

Casal de la gent gran

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 15

Centre Cívic Mestral


Sala amb una columna i pareds verdes. Al fons de la sala 2 taules separades entre elles i tocant a la paret.

Aula taller

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Mestral


Sala petita, amb una taula central envoltada de cadires, i a la paret estanteries blanques amb diversos objectes

Sala runions

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 5

Centre Cívic Mestral


Sala amb una taulua central i dues finestres. Amb cadires al voltant de la taula

Sala lectura

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Mestral


Vista de la sala en diagonal. Amb una columna al mig. A la paret esquerra és una vidriera, tapada per fora amb lleixes, davant posades unes cadires de fusta. La sala és buida, i a la paret de la dreta es veu la porta d'emergència parcialment.

Sala Jaume Gras

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 40

Centre Cívic Migjorn