logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Sala amb dues fileres de taules en paral·lel amb cadires als 2 costats externes de les taules i al fons uns armaris

Aula Taller

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Migjorn


Sala ambuna illa al mig amb fogons i un extractor. Al fons es veu mobles de cuina i una pica i les altres 2 parets més armaris

Cuina

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Cuina i accessoris per cuinar.

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 12

Centre Cívic Migjorn


Sala de reunions, amb una sala, amb vidrieres a la dreta, una taula allargada formada per diverses taules, i cadires al voltant.

Polivalent

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 15

Centre Cívic Migjorn


Imatge d'una sala buida, amb vidrieres a la dreta, tapades des de fora, i terra d'escuma per anar-hi descalç.

Sala psicomotricitat

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 9

Centre Cívic Migjorn


2 fileres de taules amb una pissarra al final de la sala, i la porta a la cantonada. Sobre les taules hi ha pcs

Aula informàtica

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Hi ha PCs amb connexió a internet

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Migjorn


Aula quadrada, amb una paret de finestrals, a l'altre paret una pissarra verda, i taules i cadires separades entre elles. A la imatge es pot veure decoració festica, penjada del sostre i parets

Aula de formació 26

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 9

Centre Cívic Migjorn