logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Sala quasi quadrada, en la imatge es veuen dues taules blanques separades, amb una cadira al mig i al fons un armari blanc, una pica i aixeta, tocant a la paret groga

Sala d'arts plàstiques

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Pica amb aigua.

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic del Carme


Imatge de la sala de restauració, on podem veure unes taules al centre blanques, i al fons, una cuina amb el seu extractor i fogons, al costat 'duna pica metàlica. I més a la dret armaris i forn i microones a mitja alçada.

Sala de restauració

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Microones, nevera, forn, i fogons. També té rentavaixelles i una pica. S'acostumen a fer cursos de cuina i també serveix d'aula per a reunions.

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic del Carme


Sala rectangular amb dues taules rectangulars i  empalmades pel costat petit, al mig de la sala. A la paret del fons, dues finestres estretes que donen al hall de l'entrada.

Sala de reunions

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Mas Abelló


Sala pràcticament quadrada, amb dues finestres amb reixa altes a la paret de davant. I amb unes 12 taules quadrades individuals, fent forma de O incompleta i amb cadires al voltant.

Casal de la gent gran

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Pantalla per a projector

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 16

Centre Cívic Ponent


Sala amb pareds verda, rectangular amb 3 finestres petites a l'alçada de la cintura i i dues taules rectangulars al mig formant un quadrat.

Sala d'informàtica

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 12

Centre Cívic Mas Abelló


Sala rectangular i estreta, amb finestrals i les parets color malva, i amb dues taules molt juntes, sguint la llargada de la sala i posades al mig

Sala formació

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Mas Abelló