logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Pati del centre Cívic Mas Abelló, terra enrajolat, amb alguns arbres no molt grans, i les parets dels edifici de color groc

Pati del Mas Abelló

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 90

Centre Cívic Mas Abelló


Sala polivalent, en la imatge es veu una sala rectangular, i 4 taules vermelles unides com si fossin una taula més gran, amb cadires de fusta als costats.

Sala polivalent casal

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Sala equipada amb lavabos i cuina

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 30

Centre Cívic Mas Abelló


GImnàs del Mas Abelló, sala rectangular, sostre alt, amb finestres poc altes i allargades aprop del sostre. En les parets hi ha tres miralls grans

Gimnàs Sala Miralls

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Sala equipada per a l'activitat física.

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 12

Centre Cívic Mas Abelló


Sala rectangular, amb dues taules allargades. A l'esquerra finestres i al fons de la sala, es veu una pica i microones.

Aula Taller

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Hi ha nevera, microones, fogons i pica d'aigua.

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Ponent


Sala de formació, imatge de dues taules i envoltades de cadires. Sala rectangular, estreta i allargada.

Sala de formació

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Ponent


Sala multiús, Amb sostre alt i amb bigues metàliques grogues en forma triangular seguint el sostre. Molt àmplia i quasi quadrada amb finestres a la part dreta de la sala, tal i com està la imatge

Sala multiús

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 25

Centre Cívic Ponent