ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 10.00 a 11.00 h
IDIOMES
Dilluns de 9.30 a 11.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 16.30 a 18.30 h
IDIOMES
Dilluns de 17.30 a 19.00 h
CREIXEMENT PERSONAL
Dilluns de 19.00 a 20.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 17.00 a 19.00 h
IDIOMES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h
ACTIVITATS INFANTILS
Dilluns de 17.30 a 19.00 h
IDIOMES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h

Pàgines