ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dimarts de 17.30 a 19.00 h
IDIOMES
Divendres de 9.30 a 11.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 10.00 a 11.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 19.00 a 20.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 9.30 a 11.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Divendres de 18.00 a 20.00 h
BALLS I DANSES
Divendres de 19.00 a 20.00 h
IDIOMES
Divendres de 9.30 a 11.00 h

Pàgines