ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
CREIXEMENT PERSONAL
Dimarts de 19.00 a 20.00 h
IDIOMES
Dilluns de 18.00 a 19:30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 18.30 a 20.30 h