logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Imatge de la sala, amb terra de rajola marró, columna en mig blanca i parets de fons blanca. A la paret de fons, a una alçada de 3m hi ha uns finestrons

Sala Polivalent

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus
Equipada amb projector i so

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 20

Centre Cívic Mas Abelló


Sala amb taules muntades en forma de O i amb cadires vermelles al voltant. Al final, una taula amb una cadira al raó dret, i a la paret una pissara.

Aula Horts de Miró

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Llevant


Aula amb taules i ordinadors. Al fons una pissarra blanca, i uns columnes metàliques davant

Aula de noves tecnologies

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Llevant


SAla, amb paret esquerra de vidirera opaca, i a la de la dreta, una llibreria plena del llibres, que davant seu hi ha 2 taules en forma de L, i una cadira.

Sala wifi

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Migjorn


Sala gran amb taules al mig una taula, i amb una paret de vidrieres.

Aula 3

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 15

Centre Cívic Mestral


Sala am`lia, amb columnes al fons. En primer pla, taules amb ordinadors, darrera una altra filera de taules amb ordinadors

Aula d'informàtica

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 25

Centre Cívic Mestral