Informació bàsica RGPD

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del Tractament AJUNTAMENT DE REUS (REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ, CIUTADANIA I TRANSPARÈNCIA)
N.I.F. P4312500D
Carrer de Sant Joan, s/n (Antic Hospital) – 43201 Reus (Tarragona)
centrescivics@reus.cat 
Tel.: 977 010 029
 
Delegat de Protecció de Dades (DPD) dpd.ajuntament@reus.cat
Finalitat del Tractament Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment al peu de cada formulari.
Legitimació La base jurídica que legitima el tractament serà el seu consentiment.
Cessions i/o transferències de dades Es poden preveure cessions de dades amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal.
Drets En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili indicat, a l’adreça de correu electrònic dpd.ajuntament@reus.cat, a través de la Seu Electrònica (https://seu.reus.cat/seu/), o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la mateixa adreça.
Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/). Addicionalment, si considera que s’estan tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.
Informació addicional Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat