logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Aula pràcticament quadrada, amb dos finestrals a la paret del fons. I dues fileres de taules rectangulars amb PCs en elles, sala d'ordinadors.

Sala noves tecnologies

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

9 PCs amb connexió a internet

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic del Carme


Sala sense finestres, pràcticament quadrada, amb taules rectanguilars posades en forma de U, i amb cadires per la part de fora. Es veu també una pissarra rectangular blanca penjada a la paret.

Sala tradicionals

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic del Carme


Sala rctangular, amb dues fileres de taules, amg un espai ample entre les dues dileres de taules. I les cadires entre les taules i les parets d'equerra i dreta, al fons una pissarra, i a la dreta uns finestrals.

Sala de formació

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic del Carme


Sala rectangular molt gran. Imatge vista des del fons de la sala, es pot veure algunes cadires distribuides per la sala, com per atendre a una conferència. Hi ha un finestral a la paret esquerra, a la part alta de la paret, més amunt de metre setana d'alçada, i fins al sostre.

Sala polivalent

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 20

Centre Cívic del Carme


Sala quasi quadrada, en la imatge es veuen dues taules blanques separades, amb una cadira al mig i al fons un armari blanc, una pica i aixeta, tocant a la paret groga

Sala d'arts plàstiques

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Pica amb aigua.

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic del Carme


Imatge de la sala de restauració, on podem veure unes taules al centre blanques, i al fons, una cuina amb el seu extractor i fogons, al costat 'duna pica metàlica. I més a la dret armaris i forn i microones a mitja alçada.

Sala de restauració

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Microones, nevera, forn, i fogons. També té rentavaixelles i una pica. S'acostumen a fer cursos de cuina i també serveix d'aula per a reunions.

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic del Carme