logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Imatge de la sala, amb terra de rajola marró, columna en mig blanca i parets de fons blanca. A la paret de fons, a una alçada de 3m hi ha uns finestrons

Sala Polivalent

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus
Equipada amb projector i so

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 20

Centre Cívic Mas Abelló


Sala rectangular amb dues taules rectangulars i  empalmades pel costat petit, al mig de la sala. A la paret del fons, dues finestres estretes que donen al hall de l'entrada.

Sala de reunions

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Mas Abelló


Sala amb pareds verda, rectangular amb 3 finestres petites a l'alçada de la cintura i i dues taules rectangulars al mig formant un quadrat.

Sala d'informàtica

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 12

Centre Cívic Mas Abelló


Sala rectangular i estreta, amb finestrals i les parets color malva, i amb dues taules molt juntes, sguint la llargada de la sala i posades al mig

Sala formació

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Mas Abelló


Pati del centre Cívic Mas Abelló, terra enrajolat, amb alguns arbres no molt grans, i les parets dels edifici de color groc

Pati del Mas Abelló

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 90

Centre Cívic Mas Abelló


Sala polivalent, en la imatge es veu una sala rectangular, i 4 taules vermelles unides com si fossin una taula més gran, amb cadires de fusta als costats.

Sala polivalent casal

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Sala equipada amb lavabos i cuina

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 30

Centre Cívic Mas Abelló