logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Sala amb taules muntades en forma de O i amb cadires vermelles al voltant. Al final, una taula amb una cadira al raó dret, i a la paret una pissara.

Aula Horts de Miró

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Llevant


Aula amb taules i ordinadors. Al fons una pissarra blanca, i uns columnes metàliques davant

Aula de noves tecnologies

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Llevant


Imatge d'un jardí amb bambú d'1 metre d'alçada, es veu una cadira a la meitat de la imatge, i al gons es veu la façana interior del Centre Cívic, així com a l'esquerra la porta de vidre d'entrada per sortir del pati. El terra de grava i formigó

Jardí de les bases

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Llevant


Sala amb el terra blau, i unes columnes protegides per un forro d'escuma per no fer-se mal. És el gimnàs, i la paret de la dreta són unes vidireres que donen al jardí interior, amb molta llum natural i vegetació

Sala d'exercici físic

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 12

Centre Cívic Llevant


Sala amb terra de fusta, amb cadires repartides per la sala i separades entre elles, a la paret de l'esquerra es veuen unes finestres, i la que no es veu hi hauria una pantalla de projecció.

Sala Hort dels Calonges

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Projector i pantalla

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 25

Centre Cívic Llevant


SAla rectngular, no es veuen finestres a la imatge, tot i que n'hi ha una que queda a l'esquerra per on entra claror. Hi ha 2 fileres de taules separades, amb cadires per la part exterior, al fons una pissarra blanca.

Sala Horts del Pintat

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 12

Centre Cívic Llevant