logo Ajuntament de Reus
Arrossega

Reserva d’espais

Per poder sol·licitar utilització d’espais als diferents centres cívics / Sol·licitar seu social de l’entitat s'ha de fer a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Reus telemàticament o presencial a través de l'enllaç.

 

Aquesta sol·licitud d’espai serveix per a que qualsevol persona , entitat o associació puguin sol·licitar un espai o seu social , per un període de temps determinat,  per poder realitzar alguna activitat, reunió, formació, sempre hi quan no hi hagi ànim de lucre.

A tenir en compte:
S’ha de sol·licitar l’espai en un termini de 8 dies d’antelació a la seva utilització.
Aquesta sol·licitud es pot presentar també de forma telemàtica a la web dels centres cívics de Reus
En el cas que el sol•licitant s’oposi a la consulta de les dades a les diferents administracions públiques, caldrà que aporti la documentació requerida.
Aquelles entitats que vulguin sol·licitar el centre cívic com a seu social, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Per qualsevol aclariment , consultar el reglament dels centres cívics de Reus, que es troba a l’apartat impressos relacionats.

Normativa relacionada: Reglament centres cívics de Reus 

Consulta els espais

Sala pràcticament quadrada, amb dues finestres amb reixa altes a la paret de davant. I amb unes 12 taules quadrades individuals, fent forma de O incompleta i amb cadires al voltant.

Casal de la gent gran

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Pantalla per a projector

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 16

Centre Cívic Ponent


Sala rectangular, amb dues taules allargades. A l'esquerra finestres i al fons de la sala, es veu una pica i microones.

Aula Taller

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

Hi ha nevera, microones, fogons i pica d'aigua.

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 10

Centre Cívic Ponent


Sala de formació, imatge de dues taules i envoltades de cadires. Sala rectangular, estreta i allargada.

Sala de formació

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 8

Centre Cívic Ponent


Sala multiús, Amb sostre alt i amb bigues metàliques grogues en forma triangular seguint el sostre. Molt àmplia i quasi quadrada amb finestres a la part dreta de la sala, tal i com està la imatge

Sala multiús

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 25

Centre Cívic Ponent


Imatge de la sala, molt àmplia més de 300 metres quadrarts. Amb finsetrons grans

Sala biblioteca

Amb accés a la xarxa elèctrica i Wifi Reus. 

 

Temporalment l'aforament és limitat a causa de la COVID

Aforament: 50

Centre Cívic Ponent