ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
Dimecres 19.30 a 21.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 18.45 a 20 45 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 9.00 a 10.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 17.30 a 18.30 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dimecres d'11.15 a 12.45 h
GASTRONOMIA
Dimecres de 20.00 a 21.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 10.00 a 12.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres 18.00 a 19.30 h

Pàgines