ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 19.00 a 20.30 h
CREIXEMENT PERSONAL
Dilluns d'11.30 a 12.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 19.00 a 21.00 h
ACTIVITATS INFANTILS
Dilluns de 18.00 a 19.00 h
CREIXEMENT PERSONAL
Dilluns de 18.00 a 19.30 h
IDIOMES
Dilluns de 17.30 a 19.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 16.30 a 17.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 9.30 a 1.00 h
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dilluns de 18.45 a 20.45h

Pàgines