ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
ACTIVITATS INFANTILS
Dimecres de 17:30 a 19:00 h.
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 17:00 a 18:00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 17:45 a 19:15 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 10:00 a 12: 00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
de 18:30 a 19:30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 19:30 a 21:00 h

Pàgines