ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dijous de 20.15 a 21.45 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dijous de 19.00 a 21.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dijous de 18.30 a 19.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dijous de 10.00 a 11.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 10.00 a 11.30 h
ACTIVITATS INFANTILS
Divendres de 17.30 a 19.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 16.00 a 17.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Divendres de 17.00 a 19.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Divendres de 10.00 a 12.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 9.30 a 11.00 h

Pàgines