ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
IDIOMES
Divendres de 9.30 a 11.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Divendres de 19.00 a 21.00 h
IDIOMES
Divendres de 9.30 a 11.00 h
IDIOMES
Dimecres de de 17.30 a 18.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 10.00 a 11.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Divendres de 18.00 a 19.30 h
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
DILLUNS DE 19,30 A 21,30 H
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 19.00 a 20.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 9.30 a 11.00 h
12
Dilluns de 19.30 a 21.00 h

Pàgines