ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dilluns de 15.30 a 17.00 h
IDIOMES
Dilluns de 19.00 a 20.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 19.00 a 20.00 h
IDIOMES
Dilluns de 18.30 a 20.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 9.30 a 11.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 15.00 a 16.30 h
IDIOMES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 18.00 a 19.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 17.00 a 19.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h

Pàgines