ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dijous de 18.00 a 19.00 h
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dimarts de 18.45 a 20.15 h
IDIOMES
Dimecres d'11.00 a 12.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 17.00 a 18.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimecres de 10.00 a 12.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 18.30 a 20.00 h
12
Dimecres de 19.30 a 21.00 h

Pàgines