ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 10.30 a 11.45 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimarts de 19.00 a 21.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 18.30 a 20.00 h
GASTRONOMIA
Dimarts de 10.00 a 11.30 h
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dimarts de 18.30 a 20.00 h
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
Dimecres de 19.00 a 21.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 18.00 a 19.30 h
12
Dimecres de 19.30 a 21.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 9.00 a 10.30 h
IDIOMES
Dimecres de 20.00 h a 21.30 h

Pàgines