ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
IDIOMES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 19.00 a 20.30 h
ACTIVITATS INFANTILS
Dilluns de 17.30 a 19.00 h
IDIOMES
Dilluns de 18.30 a 20.00 h
CREIXEMENT PERSONAL
Dilluns d'11.30 a 12.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 17.00 a 19.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 9.15 a 10.45 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 16.30 a 18.30 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 17.00 a 19.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 18.00 a 19.30 h

Pàgines