ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 15.15 a 16.15 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 19.30 a 21.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres 18.30 a 19.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 11.00 12.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dimecres d'11.00 a 12.30 h
IDIOMES
Dimecres d'11.00 a 12.30 h
12
Dimecres - 10.15 h - Trobada: Placa Horts de Miro

Pàgines