ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dilluns de 18:45 a 20.15 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h
IDIOMES
Dilluns de 9.30 a 11.00 h
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
IDIOMES
Dilluns de 19.00 a 21.30 h
IDIOMES
Dilluns de 18.30 a 20.00 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dilluns de 15.30 a 17.00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 17.00 a 19.00 h
IDIOMES
Dilluns de 20.00 a 21.30 h

Pàgines