ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
CREIXEMENT PERSONAL
Dimarts de 19.00 a 20.00 h
IDIOMES
Dimarts de 16.00 a 17.30 h
IDIOMES
Dimarts de 9.30 a 11.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 9.15 a 10.45 h
ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS
Dimarts de 18.00 a 19.00h
BALLS I DANSES
Dimarts de 19.00 a 20.00 h
INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
Dimarts de 10.00 a 11.30 h
FOTOGRAFIA I CREATIVITAT DIGITAL
Dimarts de 19.30 a 21.30 h

Pàgines