ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
GASTRONOMIA
Dimarts de 17.30 a 19.00 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 20.15 a 21.45 h
GASTRONOMIA
Dimarts de 20.00 a 21.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 9.15 a 10.15 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 15.15 a 16.15 h
GASTRONOMIA
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
IDIOMES
Dimecres de 11.00 a 12.30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimecres de 18.00 a 19.00 h

Pàgines