ÀMBIT NOM CENTRE HORARI
IDIOMES
Dilluns de 9:30 a11:00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 16:30 a 18:30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dilluns de 18:00 a 19:30
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dilluns de 17:00 a 19:00 h
IDIOMES
Dilluns 20:00 a 21:30 h
FÍSIQUES I ESPORTIVES
Dimarts de 17:00 a 18:30 h
CREIXEMENT PERSONAL
Dimarts de 19:00 a 20:00 h
ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS
Dimarts de 19:00 a 21:00 h

Pàgines